Chính sách nhân sự

Ami nhận thức rõ về tầm quan trọng của chính sách đào tạo và trọng dụng nhân tài, đặc biệt đề cao vai trò của từng cá nhân trong sự nghiệp phát triển của công ty.

Ami tự hào với đội ngũ nhân viên được đào tạo, luôn tận tâm với công việc, giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết.

Ami tự hào là một tập thể đoàn kết vững mạnh, trong đó mọi thành viên đều cống hiến hết sức, chân thành và chia sẻ kinh nghiệm làm việc tận tình với nhau.