PHÂN BIỆT CÁC LOẠI PHÍ LƯU CONTAINER

  • DEMURRAGE ( DEM): Phí lưu container tại bãi của cảng, là thời hạn được phép lưu container tại bãi (tại cảng) miễn phí mà hãng tàu không thu phí.
  • DETENTION (DET): Phí lưu container tại kho riêng của khách, là thời hạn chủ hàng được phép đem container từ bãi (từ cảng) về kho riêng của mình để đóng hàng hoặc tháo hàng.
  • STORAGE CHARGE: được hiểu như là phí lưu bai của Container tại cảng được thu trực tiếp bởi Cảng hoặc thông qua Hãng tàu.

Đối với hàng xuất khẩu:
* Sau khi chủ hàng liên hệ với cảng để nhận container và kéo về kho riêng của chủ hàng đóng hàng. Chủ hàng sẽ được miễn phí 05 ngày DEM và 05 ngày DET với điều kiện chủ hàng trả container về bãi trước giờ đóng cửa (closing time) quy định để xuất theo lịch tàu dự kiến.

Nếu sau 05 ngày chủ hàng không trả container về bãi để xuất đúng lịch tàu đã book mà container để tại kho của chủ hàng thì chủ hàng sẽ phải thanh toán tiền lưu container tại kho (DET). Nếu vì lý do nào đó chủ hàng giao container về bãi nhưng sau closing time quy định và hàng không kịp xếp lên tàu dự kiến, hàng của chủ hàng sẽ phải nằm ở bãi và chờ đến chuyến sau thì chủ hàng sẽ phải trả phí lưu container tại bãi (DEM) và phí lưu bãi tại cảng (STORAGE).

* Trong trường hợp chủ hàng đóng hàng tại bãi của Cảng thì DET sẽ không bị tính và DEM cũng sẽ được tính như trường hợp trên.

Đối với hàng nhập khẩu:
Sau khi chủ hàng đã hoàn tất các thủ tục hải quan, nhập khẩu và muốn mang container về kho riêng để rút hàng thì container này sẽ được miễn phí lưu container tại cảng (DEM) và phí lưu bãi tại cảng (STORAGE) thông thường được các hãng tàu cho phép là 5 ngày kể từ ngày tàu cập cảng. Kể từ ngày thứ 06 trở đi thì chủ hàng sẽ phải trả thêm phí DEM và STORAGE (nếu hàng vẫn còn nằm trong bãi của cảng).

Trong trường hợp chủ hàng rút hàng tại bãi của Cảng sau 05 ngày được miễn nêu trên thì chủ hàng vẫn phải trả phí lưu container (DEM) và lưu bãi (STORAGE).

♥ ------------------- ♥
AMI GLOBAL LOGISTICS
【Booking liên hệ】
???? 0938 926 204 (Ms Kelly)
???? 090 676 1857 (Ms Sunny)
???? 090 920 1857 (Ms Jenny)
???? 089 899 1857(Ms Anh)
???? 0938 882 2425 (Ms Bigi)